Παρουσίαση του Προγράμματος Employability- Εκδήλωση PRAKSIS

Με σκοπό την παρουσίαση του Προγράμματος Employability, η PRAKSIS διοργάνωσε την πρώτη της εκδήλωση ως εταίρος στο έργο ESTI@. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2018 στην Οικία Θεοτοκοπούλου του δήμου Αθηναίων 

Επιμέρους στόχοι της εκδήλωσης, στην οποία προσκλήθηκαν κυρίως εταιρείες HR και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εργασιακής συμβουλευτικής, ήταν η εξέταση πιθανών συνεργειών και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τηων εργασιακή ενίσχυση ομάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην αγορά εργασίας.

Στη διάρκειά της εκδήλωσης, έγινε προβολή του συνολικού έργου της Οργάνωσης, αλλά και της πορείας συγκεκριμένα του Employability από την αρχή του έργου ESTI@ μέχρι και σήμερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η μεθοδολογία, τα δημογραφικά στοιχεία των ωφελούμενων και ο συνολικός αριθμός τους που ξεπερνά τους 1.750.

Ακόμα, παρουσιάστηκε η πλατφόρμα του PRAKSIS Employability, η οποία λειτουργεί αφενός ως εργαλείο αναζήτησης βιογραφικών ανά κατηγορία, και αφετέρου ως χώρος δημοσιοποίησης αγγελιών, αλλά και γνωστοποίησης πληροφοριών σε σχέση με το Πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε συζήτηση και σχολιασμός με στόχο την πιο αποτελεσματική και στοχευμένη αξιοποίηση των μεταξύ μας υπηρεσιών προς όφελος των εξυπηρετούμενων.

Στο πλαίσιο του PRAKSIS Employability, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης ανέργων κατά την αναζήτηση εργασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι υπηρεσίες προσφέρονται καθημερινά από τις 9:00 έως τις 17:00 στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων, Σαρανταπόρου 4 (τηλ. 21 0201 5510).