Νέες Δράσεις για παιδιά και γονείς στο Πολυδύναμο Δημοτικό Πατησίων

Το Κέντρο για το Παιδί του Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου Πατησίων ολοκλήρωσε τον πρώτο χρόνο της επιτυχημένης λειτουργίας του και διευρύνει τις δράσεις του και την κοινωνική προσφορά του στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Πιο συγκεκριμένα:

  • Διευρύνει το ωράριο παροχής ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής σε παιδιά ηλικίας 0-13 ετών και τους γονείς τους από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, σε καθημερνή οκτάωρη βάση.
  • Πραγματοποιεί δημιουργικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες καθημερινά από τις 08:00 – 19:00.
  • Διοργανώνει βιωματικά παιδαγωγικά εργαστήρια, προβολή ταινιών και εκπαιδευτικών επισκέψεων.
  • Συντονίζει ομάδες μαθησιακής υποστήριξης σε παιδιά δημοτικού με λειτουργία τριών τμημάτων/εβδομάδα και εφαρμογή εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Διατηρεί διασύνδεση με Σχολικές Μονάδες της κοινότητας, συντονίζει τον προγραμματισμό και τη λειτουργία Ομάδων Γονέων αναφορικά με εκπαίδευση σε θέματα διαπαιδαγώγησης, διαδικασία θέσπισης ορίων και λοιπή συναφή θεματολογία.

Το Κέντρο για το Παιδί λειτουργεί με την στήριξη του μη κερδοσκοπικού σωματείου Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου “ESTI@: Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στο Δήμο της Αθήνας”. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο επικεφαλής εταίρος του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία “EASI” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πληροφορίες:

 

Κέντρο για το Παιδί

Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων

Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 4

Τηλέφωνο: 210 2015510-1 (εσωτ.118)