Εκδήλωση δικτύωσης για το Praksis Employability

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019, στο πλαίσιο του έργου ESTI@, πραγματοποιήθηκε στο χώρο του μη κερδοσκοπικού σωματείου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ», εκδήλωση δικτύωσης εξυπηρετουμένων του προγράμματος «Employability» που παρέχει η PRAKSIS ως ένας από τους εταίρους υλοποίησης.

Η εκδήλωση είχε σεμιναριακό χαρακτήρα με στόχο τη γνωριμία των ευάλωτων κοινωνικά ανέργων που συμμετείχαν, με την NRG, εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Σε αυτή, οι ωφελούμενοι είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν  ανθρώπους της NRG, να ενημερωθούν για το πώς δραστηριοποιείται η εταιρεία και να λάβουν γνώσεις για βασικές τεχνικές πώλησης.

Απώτερος σκοπός παραμένει μια πιθανή δυνατότητα εργασιακής αποκατάστασης των ανθρώπων αυτών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κοινωνικο-οικονομικός αποκλεισμός τους.