Πρότυπες Χωρικές Διατάξεις για ένα Πολυδύναμο Κέντρο

Στο πλαίσιο λειτουργίας του πρότυπου μοντέλου του Έργου ESTI@, πραγματοποιήθηκε αρχιτεκτονική μελέτη με αποκλειστικό αντικείμενο το σκέλος της απαραίτητης για τη στέγαση του Πολυδύναμου Κέντρου κτηριακής υποδομής και με σκοπό να διερευνυθούν οι "Πρότυπες Χωρικές Διατάξεις" για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος Δήμος, αφού καταλήξει στις ειδικότητες που χρειάζεται, αλλά και μπορεί να υποστηρίξει ως στελέχωση, ή προκειμένου ακριβώς να ολοκληρώσει την απόφασή του αυτή, θα μπορεί ανατρέχοντας στη μελέτη αυτή να έχει μια πρώτη ενημέρωση για την κτηριακή υποδομή που κατά περίπτωση θα χρειαστεί.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Τη μελέτη υπογράφει η αρχιτέκτονας Κατερίνα Γκιουλέκα, σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Ελένη Ορφανού.