Προτάσεις για το Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο από το ΙΚΠΙ

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ), υπεύθυνο για την επιστημονική εποπτεία του Έργου, εφάρμοσε καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος μια συνολική μεθοδολογία ως προς τις ιατρικές υπηρεσίες, τις δράσεις και τα προγράμματα για την κοινότητα καθώς και τα σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού.

Ολόκληρη η έκθεση του ΙΚΠΙ είναι διαθέσιμη εδώ και περιλαμβάνει, επίσης,προτάσεις για τη συνέχιση λειτουργίας του Πολυδύναμου Δημοτικού Ιατρείου Πατησίων μετά το πέρας του Έργου ESTI@.