Η μεθοδολογία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας από την ΕΑΤΑ

Οι σύμβουλοι κοινωνικής επιχειρηματικότητας της ΕΑΤΑ, στην προσπάθεια τους να δώσουν στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εφόδια αλλά και ταυτόχρονα να εμπλέξουν τους φορείς κοινωνικής οικονομίας στη διαμόρφωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, εφάρμοσαν μια καινοτόμο προσέγγιση ώστε να πετύχουν την πιο ενεργή συμμετοχή όλων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Μέσα από το σχεδιασμό συγκεκριμένων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όλη αυτή η προσπάθεια καταγράφηκε στην κοινή μεθοδολογία της ΕΑΤΑ την οποία μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε εδώ