Επικοινωνιακή ταυτότητα του Έργου ESTI@

Οι επικοινωνιακές ενέργειες του Έργου στοχεύουν στην ενημέρωση και συμμετοχή των κατοίκων των περιοχών Πατήσια και Σταθμό Λαρίσης, στις οποίες υπάγονται τα δύο SEPs αντίστοιχα (Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων, Φρουραρχείο), αλλά και της ευρύτερης περιοχής του δήμου Αθηναίων. 

Η δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας του Έργου ESTI@ και υλικού που αφορά τις σχετικές δράσεις ευαισθητοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη σχεδίου επικοινωνίας και προβολής του Έργου περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο με βάση τα πρότυπα του δήμου Αθηναίων Οδηγό Επικοινωνίας του Έργου.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό εδώ.