Εκπαιδευτικά εργαστήρια από το Praksis Employability

Τον Απρίλιο του 2019 πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα του Employability της Praksis δύο εργαστήρια με σκοπό την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των ωφελούμενων του προγράμματος σε τρεις βασικούς πυλώνες για την επίτευξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικότερα, αρχικά παρουσιάστηκαν μεθοδολογίες σχετικά με την ορθή συγγραφή και παρουσίαση του βιογραφικού σημειώματος και πότε είναι δόκιμο να χρησιμοποιείται η συνοδευτική επιστολή. Εν συνεχεία, αναλύθηκαν οι μέθοδοι αναζήτησης εργασίας και ο συνδυασμός αυτών με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναζήτησης αυτής. Τέλος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για συνέντευξη επιλογής, πραγματοποιήθηκαν role playing με τους συμμετέχοντες. Ο στόχος αυτών ήταν η επιτόπια πρακτική άσκηση σε ένα προστατευμένο  περιβάλλον, ελαχιστοποιώντας τους στρεσσογόνους παράγοντες για την βέλτιστη χρήση των οδηγιών.

Καθόλη τη διάρκεια των εργαστηρίων ενισχύθηκε η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσκολίες που οι ωφελούμενοι συχνά αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους να εισαχθούν στην αγορά εργασίας. Κλείνοντας δόθηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό, σαν εργαλείο όπου θα μπορούν όποτε το χρειάζονται να ανατρέχουν.