Αξιολόγηση 'Εργου ESTI@

Η αξιολόγηση είναι ένα κεντρικό σημείο του Έργου ESTI@ καθώς ο στόχος είναι να ελέγξει τις προτεινόμενες ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες ως μια λύση κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα προωθώντας την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας.

Η τελική αναφορά αξιολόγησης περιέχει μια συνολική αξιολόγηση του αντίκτυπου του Έργου στο πληθυσμό και μια σταθερή βάση για τις πολιτικές προτάσεις και για την υλοποίηση πρακτικών στη κοινωνική πολιτική του δήμου.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την αξιολόγηση εδώ