Ανοιχτά Εργαστήρια για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Ανοιχτά Εργαστήρια για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ)!

Τα εκπαιδευτικά ανοιχτά εργαστήρια για την ΚΑΛΟ έχουν ως σκοπό να δώσουν στους συμμετέχοντες χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες και να τους φέρουν σε επαφή με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην πράξη! 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κερδίσουν χρήσιμα εφόδια και γνώσεις για να τα αξιοποιήσουν με:

(α) την ενεργό συμμετοχή τους σε φορείς ΚΑΛΟ ως εργαζόμενοι ή/και μέλη των φορέων,

(β) την ίδρυση ενός φορέα ΚΑΛΟ

(γ) τη γνωριμία με την ΚΑΛΟ εν γένει.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ανάπτυξη βιωματικών δράσεων, τη γνωριμία, συζήτηση και μεταφορά της εμπειρίας κοινωνικών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο και την εκπαίδευση επάνω σε βασικές θεωρητικές έννοιες. Προβλέπεται η διεξαγωγή ενός εισαγωγικού κύκλου ο οποίος θα υλοποιηθεί δύο φορές και ενός εξειδικευμένου που θα υλοποιηθεί μία φορά.

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του χρονοδιαγράμματος πραγματοποίησης των ανοιχτών εργαστηρίων.

Α’ Κύκλος: Εκπαιδευτική Διαδικασία – Θεματικές εκπαίδευσης

Τα εργαστήρια του Α’ Κύκλου διενεργούνται σε ένα φιλικό και άνετο περιβάλλον ενεργούς μάθησης, όπου εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν και υλοποιούν μαζί τις σχετικές δράσεις.

Ο Α’ Κύκλος διαρκεί 4 ήμερες (4 Σάββατα - 7 ώρες/ημέρα).

Οι θεματικές ενότητες του Α Κύκλου είναι:

1) Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

2) Κοινωνικός σκοπός και αντίκτυπος

3) Επιχειρείν και

4) Διακυβέρνηση και οικονομικές σχέσεις

Για τη βιωματική εκπαίδευση υλοποιoιούνται εργαστήρια Πηλοπλαστικής, Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης (Upcycling) – Ξυλουργικής, Χειροτεχνίας και Συλλογικής Κουζίνας, τα οποία θα πραγματοποιήσουν υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις.

Την εκπαιδευτική διαδικασία συμπληρώνει το εμπειρικό σκέλος, στο οποίο εκπρόσωποι των φορέων ΚΑΛΟ και κοινωνικών επιχειρήσεων μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τη δική τους εμπειρία από τη λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησής τους. Το σκέλος της εκπαίδευσης σε θεωρητικές έννοιες θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και κοινωνικών επιχειρηματιών.


Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

Ο εισαγωγικός κύκλος εκπαίδευσης θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά τον μήνα Οκτώβριο 2018 και θα επαναληφθεί για νέους συμμετέχοντες τον μήνα Νοέμβριο 2018, τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

Α’ Κύκλος : Σάββατο 06/10, 10.00-17.00

1η φορά Σάββατο 13/10, 10.00-17.00

Σάββατο 20/10, 10.00-17.00

Σάββατο 27/10, 10.00-17.00

B’ Κύκλος : Σάββατο 10/11 , 10.00- 17.00

2η φορά Σάββατο 24/11 , 10.00-17.00

Σάββατο 1/12, 10.00-17.00

Σάββατο 8/12, 10.00-17.00