Ομάδα street work

  • Έχεις εντοπίσει κάποιον συνάνθρωπό σου που ζει στον δρόμο και χρήζει άμεσης κοινωνικής φροντίδας;
  • Έχεις πρόβλημα έλλειψης στέγης;

 

 

Η ομάδα street work θα προσεγγίσει το άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση αστεγίας παρέχοντας ψυχοκοινωνική στήριξη, με απώτερο σκοπό την κοινωνική του επανένταξη:

  • Θα ανιχνεύσει τις ανάγκες του
  • Θα το ενημερώσει για τις παροχές του δήμου Αθηναίων και άλλων δομών για την κάλυψη βασικών αναγκών
  • Θα το ενημερώσει για δυνατότητες στέγασης

 

* Οι υπηρεσίες παρέχονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων στο:

 

Παλαιό Φρουραρχείο Αθηνών

 210.82.20.883, 210.82.10.485