Εξειδικευμένες υπηρεσίες

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για  πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο και μετανάστες:

 

✓  Συμβουλευτική για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά τη διαδικασία ασύλου

✓  Συνδρομή σε όλα τα στάδια της κρίσης της αίτησης ασύλου (προετοιμασία συνέντευξης ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου, προσφυγή/υπόμνημα ενώπιον της Αρχής Προσφυγών, μεταγενέστερα αιτήματα)

✓  Δικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής), με κριτήριο την ευαλωτότητα

✓  Εκπροσώπηση ενώπιον των αστυνομικών αρχών σε κάθε στάδιο απέλασης, κράτησης ή επιβολής περιοριστικών μέτρων (αντιρρήσεις κατά κράτησης κ.ά.)  με κριτήριο την ευαλωτότητα

✓  Καταγραφή ευάλωτων: άτομα με σοβαρά ιατρικά προβλήματα, ανήλικοι,  ΛΟΑΤΚΙ+ (LGBTQΙ+) κ.ά.

✓  Αιτήματα οικογενειακής επανένωσης (συλλογή υλικού, διαμόρφωση φακέλου, κατάθεση υλικού στην Εθνική Μονάδα Δουβλίνου, επεξεργασία επανεξετάσεων κ.λπ.)

✓  Αιτήματα αδειών παραμονής (εξαιρετικών/ανθρωπιστικών λόγων), κατάθεση δικαιολογητικών, απορρίψεις κ.ά.

✓  Αιτήματα συνδρομής σε οικογενειακές επανενώσεις αναγνωρισμένων προσφύγων με μέλη των οικογενειών τους από τις χώρες καταγωγής

✓  Συμμετοχή σε σεμινάρια ενδυνάμωσης προσφυγικού ή μεταναστευτικού πληθυσμού στα πλαίσια της κοινωνικής τους ένταξης

 

 

*Οι υπηρεσίες παρέχονται από το SolidarityNow στις δύο δομές μας:

Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων

210.20.15.510-11

 

Παλαιό Φρουραρχείο Αθηνών

210.82.20.883, 210.82.10.485