Επαγγελματίες υγείας

Στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων μπορείς, επίσης, να απευθυνθείς στους παρακάτω επαγγελματίες υγείας:

 

  • Μαία
  • Νοσηλευτής/τρια
  • Παρασκευαστής/τρια

 

για να λάβεις τις κάτωθι δωρεάν υπηρεσίες:

 

  • Υπηρεσίες περιγεννητικής υγείας, φροντίδα εγκύων
  • Μετανοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση
  • Βιοχημικές και αιματολογικές εξετάσεις
  • Περιοδική κάλυψη ορισμένων άλλων ειδικοτήτων

 

 

* Οι υπηρεσίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του δήμου Αθηναίων στο:

Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων

210.20.15.510-11