Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)

Με τα στελέχη εξυπηρέτησης (case handlers) και την ομάδα δρόμου (street workers) που λειτουργούν ως ενιαία ομάδα στοχεύουν πέρα από τον πληθυσμό των αστέγων και σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην καθημερινή τους διαβίωση. Η ομάδα δρόμου προσεγγίζει τον πληθυσμό των αστέγων παρέχοντας συμβουλευτική και κοινωνική στήριξη με σκοπό την ένταξή τους σε προγράμματα φιλοξενίας εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Τα στελέχη εξυπηρέτησης υποδέχονται στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών ευάλωτες ομάδες για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους με σκοπό την βελτίωση της ευημερίας τους.

Για να ενημερωθείτε για τον φορέα και τις υπηρεσίες του, πατήστε εδώ.