Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ)

Παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων πολιτών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Στόχος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι η διερεύνηση των προθέσεων των ενδιαφερόμενων, η παροχή των σχετικών πληροφοριών (βασικά χαρακτηριστικά κοινωνικών επιχειρήσεων, καλές πρακτικές, νομικό πλαίσιο, σχετικοί φορείς υποστήριξης κ.ά.) και η κατάλληλη καθοδήγηση και παραπομπή των ωφελούμενων.

Για να ενημερωθείτε για τον φορέα και τις υπηρεσίες του, πατήστε εδώ.