Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

H Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του δήμου Αθηναίων υλοποιεί το πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Αθηναίων που συγκροτείται σε τρεις βασικές ενότητες.

Στην πρώτη «Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας» αναφέρονται οι πολιτικές του Δήμου για την

εξασφάλιση των πρωταρχικών αναγκών του ανθρώπου (σίτιση, στέγαση, ένταξη στην αγορά εργασίας). Στη δεύτερη ενότητα «Κοινωνικές διακρίσεις - Προάσπιση των δικαιωμάτων» περιλαμβάνονται οι πολιτικές του Δήμου προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μετανάστες, πρόσφυγες, εξαρτημένα άτομα), οι πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων που οφείλονται σε αναπηρίες ή στην ταυτότητα φύλου, καθώς επίσης και οι πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις δημοτικές πολιτικές. Στην τρίτη ενότητα «Υγεία και Κοινωνική Φροντίδα» περιλαμβάνονται οι πολιτικές του Δήμου για την προαγωγή της υγείας με έμφαση στην πρόληψη, η παροχή υπηρεσιών στο σπίτι και η λειτουργία των Λεσχών Φιλίας ως δομής στήριξης της κοινωνικής συνοχής στις γειτονιές της Αθήνας.

Για να ενημερωθείτε για τον φορέα και τις υπηρεσίες του, πατήστε εδώ.