Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Λειτουργεί το «Κέντρο για το Παιδί» το οποίο απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ηλικίας έως 13 ετών, χωρίς διάκριση, και αποτελεί έναν χώρο δημιουργικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας για παιδιά, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των γονέων τους στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων. Λειτουργεί με επαγγελματίες παιδαγωγούς και ψυχολόγο και παρέχει παιδαγωγικά προγράμματα, συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και γονείς, ομάδες μαθησιακής υποστήριξης και ομάδες γονέων.

Για να ενημερωθείτε για τον φορέα και τις υπηρεσίες του, πατήστε εδώ.