Ψυχοκοινωνική στήριξη- ΚΥΑΔΑ

Ο Γ.Κ., 62 ετών, με τη στήριξη των κοινωνικών λειτουργών του ESTI@ και τις στοχευμένες παραπομπές, κατάφερε να βρει δουλειά στον τομέα της καθαριότητας μετά από δύο χρόνια ανεργίας. Σήμερα, δηλώνει πολύ ικανοποιημένος!