Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας- ΕΑΤΑ

Oμάδα καλλιτεχνών και ηθοποιών υποστηρίχθηκε στη δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ένταξης ευπαθών ομάδων, με βασικό αντικείμενο το θέατρο και τον πολιτισμό. Η βιωματική εμπειρία μέσω της τέχνης βοηθά στην κοινωνική επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων.

Oμάδα μεταφραστών και διερμηνέων υποστηρίχθηκε στη δημιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης συλλογικού και παραγωγικού σκοπού, παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας και διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης και συμβάλλοντας στην κοινωνική προοπτική ισοτιμίας ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων.