Περιγεννητική Φροντίδα- Φαιναρέτη

Η Am. και ο Ch. έλαβαν την υπηρεσία για την περιγγενητική φροντίδα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στο πρώτο τους παιδί. Είναι ευγνώμονες για το ξεχωριστό μάθημα, για την προσοχή και τη βοήθεια που έλαβαν από τη μαία και την ψυχολόγο. Ήταν μια θετική εμπειρία για τους ίδιους και ενθάρρυναν τη συνέχιση της στήριξης και άλλων ανθρώπων!