Νομική Συμβουλευτική- Solidarity Now

Ο U.S.M είχε τεράστιες οφειλές στην εφορία από τα τέλη ενός οχήματος. Το αγόρασε το 2003, το τράκαρε και δυστυχώς επειδή δεν γνώριζε τις διαδικασίες κάθε χρόνο επιβαρυνόταν με τέλη και προσαυξήσεις ενός οχήματος κατεστραμμένου που δεν το είχε στην κατοχή του πια. Μετά από πολλά χρόνια ταλαιπωρίας και εφόσον είχε απευθυνθεί και σε ιδιώτες δικηγόρους, χωρίς αποτέλεσμα, απευθύνθηκε στο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων. Η σύμβουλος νομικών υποθέσεων του εξήγησε αναλυτικά όλα τα βήματα βάσει νομοθεσίας και ο U.S.M. κατάφερε μόνος του, γνωρίζοντας μόνο αγγλικά, να διαγραφεί το παραπάνω χρέος στην εφορία.