Εργασιακή Συμβουλευτική- Praksis

  •  Ο Α.Η. από τη Συρία, 28 χρονών, 6 μήνες άνεργος, με γνώση πολλών ξένων γλωσσών, βρήκε εργασία ως Διερμηνέας.
  • Η Ο.Δ. 36 ετών και μητέρα ανήλικου παιδιού, από την Ελλάδα, βρήκε μετά από 2 χρόνια ανεργίας εργασία ως υπάλληλος γενικών καθηκόντων σε ΜΚΟ.

  • Η Ν.Π. 31 ετών, άτομο με αναπηρία από την Ελλάδα, βρήκε εργασία ως τηλεφωνήτρια έπειτα από 2 μήνες ανεργίας.